Endüstriyel ya da Bireysel mutfaklar da, depo sahaları  ve direkt satış alanlarında Ozon uygulaması ile ürünleri ziraat atıkları ve mikro organizamalardan arındırarak mükemmel dezenfeksiyon sağlayabilirsiniz.

Restaurant gibi gıda işleme alanlarınızda  ise  gıda işleme araçları ve yüzeylerin sanitasyonu da benzer şekilde  ozon + su karışımı ile gerçekleştirilerek  daha ekonomik streilizasyon çözümlerine erişebilirsiniz.

Ozon gazı soğuk hava depolarında direkt olarak gaz fazında , işleme – yıkama sahalarında ise su içerisinde çözdürülerek kullanılmaktadır.

 

 

2018 yılı Mayıs ayı sonlarında A.B.D Arizona eyaletinde yeşil sebze kaynaklı yayılım gösteren E.coli kaynaklı salgın 35 eyalete ve Kanada’ya yayılarak onlarca can kaybına neden olmuş boyuttadır. Haber detaylarına aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.

2018 USA – Kanada E.coli salgını – BBC

Özellikle yeşil sebzelerin üzerinde kolaylıkla üreyerek salgın hastalık riski yaratan,  E.coli, Bacillus, Lejionella türevi bakteriler ozon ile %100 olarak yok edilmektedir.

Detaylı bilgi için direkt olarak bize ulaşabilirsiniz…