OES Ozon ve Çevre Teknolojileri olarak  endüstriyel atık  su iyileştirme alanında  benlentilerinizin üzerine çıkacak yüksek katma değerli projeler üretiyoruz…

 

Sanayi Tesisleri İçin Uygulamalar

 

OES Ozon ve Çevre Teknolojileri olarak,  her projenin kendi içerisinde özerk olduğunu ve uygulamaların ihtiyaca uygun olarak planlanması ilkesindeyiz.

Bu yüzden her tesisi en iyi şekilde analiz edip, müşterilerimize kanun ve düzenlemelere uygun, en efektif, anahtar teslim sistemler ile marka değerimizi yükseltiyoruz.

 • Ozon ile Su Arıtma 

Hem su hem de atık su arıtmada oldukça bilinen iki yöntem olan Ozon ve eşdeğeri Uv kullanımı, bütün dünyada onlarca yıldır talep gören , yerel yönetimler ve sanayi tesisleri tarafından uygulamaya alınan metodlardır.

Ozon, dezenfeksiyon kabiliyetine ek olarak, tat, koku ve renk gideriminde, çöktürücü etkisiyle sudaki demir, manganez oranlarının azaltılmasında başarılı çözümler sunar. Yöntemimiz açısından en büyük avantajı çevre katma değerini üst seviyede tutan doğal bir dezenfektan kullanmamızdır.

 • Ozon ile Renk Giderimi

Suda organik moleküllerden veya maddelerden kaynaklanan renk ozon ile temas ettiği  an itibarı ile parçalanarak etkisini yitirmeye başlar.

Ozon gazının güçlü oksidan yapısı nedeniyle  içme suyundaki  renk ve koku giderimi yöntemindeki başarısı, atık su arıtması işleminde de önemli bir pazar oluşmasına neden olmuştur.

Ozon sistemleri çok düşük işletme maliyetli, personel maliyeti olmayan sistemlerdir. Ozon sistemleri renk gideriminde %85-98 arası başarı sağlarken KOİ gideriminde %40-55 arası başarı sağlar.

Günümüzde dünyanın bir çok ülkesinde Ozon uygulamaları boya, tekstil, ilaç vb. endüstriyel tesislerde tercih edilen metodların en başında gelmektedir. Ozon yukarıda saydığımız uygulamaların yanı sıra kağıt hamuru ve kağıt üretiminde, kaolin üretiminde ve tekstil üretiminde “ağartıcı” olarak kullanılmaktadır.

 • Ozon ile Atık Su Arıtma

 

Endüstriyel bir tesisten çıkan atık su BOİ (Biyolojik Oksijen İhtiyacı), KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı), renk, fenol, siyanür, temizlik maddeleri ve bir dizi kimyasal içerebilir. UV ve/veya diğer fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerle de  kombine edilebilen Ozon, yüksek oksidasyon kabiliyeti sayesinde bu tip karmaşık atıkları arıtmada mükemmel sonuçlar verir. Sudaki organik maddeleri parçalayarak TOC (Toplam Organik Karbon) oranını düşürür.

Özellikle  ;

 • ​Su geri dönüşümünün önemli olduğu bölgelerde su mağduriyetini önlemek amacıyla
 • Doğal Kaynakların korunması noktasında
 • Geri dönüşüm konusundaki işletme ve sarf maliyetlerin düşürülerek bütçe katkısı sağlaması hususunda  Ozon ile arıtma uygulamaları geniş bir spektrum içerisinde seçenekler sunar.
 • Ozon ile Mikrokirleticilerin Giderimi

Kentsel atık sular; biyositler, endokrin bozucular, pentaklorfenol ve ilaçlar gibi organik atık maddelerler kontamine olmaktadırlar. Bu kontaminantların bir çoğu su ekosistemi ve insan sağlığını tehdit etmekte ve önemli bir sorun haline gelmektedir. Bir çok tesis ve işletme bu mikrokirleticileri klasik yöntemlerle elimine etmek önemli sıkıntılar yaşamakta ve yüksek maliyetlerin içerisine girmektedir.

Diğer geleneksel arıtma sistemlerine göre, Ozon temelli arıtma uygulamaları bir çok farklı koşul altında etkinliğini ispatlamış, ekonomik ve yönetimlere enerji verimliliği sağlayan çözümlerdir.

Avantajları 

 • Maliyet Etkisi
  • Düşük elektrik sarfiyatı,
  • Su filtrelerin etkinliğini ve ömrünü uzatır,
  • Sarf malzemesi içermez
 • Su Dezenfeksiyonunda Ozon Kullanım Alanları
  • Resmi daireler
  • Hastaneler
  • Oteller;
  • Gıda işleme tesisleri
  • Meşrubat ve su şişeleme tesisleri

 

 • İçme sularında ozon uygulamasının avantajları;
  • Su içerisindeki patojen (insan sağlığına zararlı) mikroorganizmaları yok eder.
  • Klordan 3125 kat daha etkilidir
  • Çok güçlü oksidasyon yapısı nedeniyle sudaki demir, mangan, arsenik, gibi insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan maddeleri de yok eder.
  • Suyun oksijen konsantrasyonunu artırır.
  • Sertlik derecesini düşürür.
  • Ağır metalleri uzaklaştırır
  • Suyu berraklaştırır.
  • Suyun kalitesini maksimum düzeye çıkarır.
  • Ozon ihtiyaç kadar üretilip kullanıldığı için depolama problemi yoktur.
  • Kötü koku ve tatları yok eder.
  • Yeşermeyi engeller.
  • Ekonomiktir, ekstra zaman ve personel gerektirmez.
  • Daha hızlı ve sürekli bir sterilizasyon sağlar.
  • Su vasıtasıyla yayılan hastalıkların bulaşmasını ve yayılmasını önler,
  • Tesisatın her noktasının dezenfekte edilmesini sağlar.
  • Ozonlanan su bir dezenfektan olarak kullanabileceğinden gerek mutfakta gerekse genel temizlik noktalarında harika sonuçlar doğurur.
  • Görevini tamamlayan ozon oksijene dönüşeceği için oksijen yoğun hijyen bir su oluşur.
  • Ozon suyun PH değerini değiştirmez.
  • Su depolarında yuvalanan özellikle ecoli ve legionella yı % 99.9 yok eder
  • Sarf gideri yoktur,
  • Kimyasal olmadığı için bakiye bırakmaz,
  • Kanserojen değildir.
  • Çevre dostudur,
  • Bakım ve montajı kolaydır.