Neden Ozon ?

 • Bilinen en kuvvetli ve en hızlı dezenfektandır
 • Hammaddesi Oksijendir
 • Geride atık bırakmaz
 • Kanserojen değildir
 • Mutlak sanitasyon gerçekleştirir

Nasıl Etki Eder ? 

 • Organik – İnorganik bileşenleri okside eder
 • Renk ve koku moleküllerini yok eder
 • Ortamı  oksijenlendirerek kalitesini artırır
 • Ortam ph dengesini bozmaz
 • Soğuk hava depoları , ameliyathaneler gibi ünitelerde oluşarak sağlığı tehdit eden mikro organizmaları ortadan kaldırır.

 

Avantajları Nelerdir ? 

Maliyetlerinizi düşürür …

 • İşletme giderlerini düşürür
 • Sarf malzemesi yoktur,  kimyasal tüketimini %90 azaltır
 • Sektörel rekabet avantajı yaratır
 • Çevrecidir , atık bırakmaz, oksijene dönüşür
 • Amortismanı kısa, işletme maliyetleri düşüktür
 • Depolama maliyeti yoktur
 • Otomatik kontrollüdür
 • Çok hızlı etki eder
 • Mevcut sisteme adapte edilerek kullanılabilir. Bu nedenle üst seviyede taahhüt işi gerektirmez
 • Bakım, montaj ve işletmesi kolaydır

 

Daha kaliteli ve sağlıklı ürün sunumu yapmanızı sağlar… 

 • Depolama alanı ve saklanan ürünler içerisindeki patojen (insan sağlığına zararlı) mikroorganizmaları yok eder.
 • Ortamın oksijen konsantrasyonunu artırır
 • Oksijen konsantrasyonu artmış olan ortamda bulunan ürünler ( yiyecek vb)  tamamen arındırılmış olur. Eğer söz konusu depo medikal öneme haiz olan bir alansa etkili yüzey sanitasyonu gerçekleştirilir
 • Kötü kokuyu yok eder
 • Yeşermeyi engeller
 • Daha hızlı ve sürekli bir sterilizasyon sağlar.
 • Hvac tertibatlarında oluşan ya da zaman içerisinde depolanan gereçler üzerine oluşan mikro organizmaların neden olduğu hastalıkları ortadan kaldırır bu neden ile bulaşma  tehditi ortadan kalkmış olur
 • Doğru uygulandığında mekan içerisindeki her noktanın ve operayson gereçlerinin  dezenfekte edilmesini sağlar
 • Ozonlanan su bir dezenfektan olarak kullanabileceğinden gerek mutfakta gerekse genel temizlik noktalarında harika sonuçlar doğurur
 • Özellikle ecoli ve legionella yı % 99.9 yok eder
 • Kanserojen değildir.
 • Çevre dostudur

 

Nerelerde Kullanılır ? 

 • Resmi daireler
 • Hastaneler
 • Oteller;
 • Gıda işleme tesisleri
 • Meşrubat ve su şişeleme tesisleri
 • Spor salonları

 

Ozon günümüzde ortam kalitesinin arttırılmasında, yüzey sanitasyonu,  gıda raf ömrü artırılması ve sanitasyonunda  sıklıkla kullanılan dezenfektandır. Özellikle gıda saklama depolarında mevcut bulunan etilen gazı,  meyve ya da sebzelerin hızlı olgunlaşmasına neden  olmakta ve raf ömrünü kısaltmaktadır. Ozon gazı ortamdaki etilen ile reaksiyona girerek etkisizleştirir ve ürünlerin olgunlaşma sürecini yavaşlatarak raf ömrünü artırır.

Ozon, uygun şekilde ve doğru miktarlarda kullanıldığında etkin bir kimyasal ve mikrobiyolojik dezenfektandır. Buna karşılık uygun olmayan koşullarda veya yüksek miktarlarda kullanıldığında ise istenmeyen yan ürünlerin oluşmasına neden olabilir. Ozon dezenfeksiyon etkisini yükseltgen özelliği ve yüksek reaktivitesi aracılığıyla gösterir. Uv yöntemine göre en büyük avantaj Ozon dezenfeksiyonunun tüm ortamı kapsamasıdır.