OES Muhendislik

Endüstriyel Koku Giderimi

Koku Giderimi için Ozon uygulamasının avantajları;

 • Ozon çok hızlı bir oksidandır.
 • Tek seferlik yatırımla  yıllarca sorunsuz çalışır.
 • Sarf malzemesi yoktur!
 • Firmanızın çevre duyarlılığını artırır.
 • Zararlı atık bırakmaz. (Ozon, yeşil teknolojidir)
 • Güvenlidir
 • Otomasyon sistemiyle çalışır
 • Hava kalitesini yükseltir, çalışma ortamını iyileştirir
 • Ekonomiktir, ekstra zaman ve personel gerektirmez.
 • Daha hızlı ve sürekli bir sterilizasyon sağlar.
 • Havada bulunan patojen (insan sağlığına zararlı) mikroorganizmaları yok eder.
 • Çok güçlü oksidasyon yapısı nedeniyle sudaki demir, mangan, arsenik, gibi insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan maddeleri de yok eder.
 • Havada bulunan  oksijen konsantrasyonunu artırır.
 • Ozon ihtiyaç kadar üretilip kullanıldığı için depolama problemi yoktur.
 • Kanserojen değildir.
 • Çevre dostudur,
 • Bakım ve montajı kolaydır.

 

OES Ozon ve Çevre Teknolojileri olarak  yaşam alanlarının katili endüstriyel kokular ve atıklar  için  beklentilerinizin üzerine çıkacak yüksek katmadeğerli çözümler üretiyoruz…

Koku Nedir?

Koku havada çözünmüş haldeki duyumsanabilir moleküllerin verdiği algıdır. Kokuların çoğu organik bileşikler tarafından oluşsa da hidrojen sülfit ve amonyak gibi pek çok inorganik madde koku yayabilir.

Ozon, bilinen en güçlü, en hızlı ve en güvenli oksidandır. Bu özelliği ozon sistemlerini en kuvvetli koku giderim yöntemi olarak öne çıkarmaktadır. Yüksek saflıktaki oksijenden, ozon jeneratörleri vasıtasıyla üretilen ozon gazı, koku molekülünü  oksitler ve etkisiz hale getirir. Koku molekülünün etkisiz hale gelmesi demek,  koku algısının yok olması demektir. Koku molekülünün oksitlenmesinin ardından ozon, tekrar oksijene dönüşerek atmosfere karışır. İşletmenize ve çevrenize kokusuz, temiz, oksijence zengin bir ortam bırakır

Koku yayan işletme için, bacalarından çıkan kokular kısa mesafede sorun değildir. Şehirler büyüdükçe sanayi alanları şehirle iç içe girmekte ve insanlar bu kokulardan büyük rahatsızlıklar duymaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 9 uncu maddesinde , kokuya olan emisyonların kontrolüne ve azaltılmasına yönelik idari ve teknik usul ve esasları düzenleyen Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği ile bu durumu yaptırım altına alarak denetlemeye başlamıştır.

Resmi gazete koku yönetmeliği 

Ozon Kokuları Nasıl Ortadan Kaldırır ? 

Temel olarak Ozon, bütün moleküller, bakteriler, virüsler, mantarlar, küflerde olduğu gibi bu tip mikroorganizmaları okside edip öldürerek kokuyu giderir. Ozon oldukça reaktif bir moleküldür ve yüzeylerde, havada, suda vb. karşılaştığı mikroorganizmalarla çok çabuk kimyasal tepkimeye girer. Ozon molekülü üzerindeki ekstra oksijen atomu diğer moleküllere saldırarak kimyasal yapılarını bozar ve bu molekülleri zararsız hale getirerek kokuyu bertaraf eder.

Daha çok koku demek daha fazla ozon ihtiyacı demektir. Bu yüzden kullanılacak ozon jeneratörü belirlenmeden önce muhakkak bir modelleme yapılmalı ve sahada elde edilen veriler üzerinden kapasite seçimi gerçekleştirilmelidir. Ozon sistemlerinin etkin kullanılabilmesi için  dikkat edilmesi gereken iki parametre  vardır

1) Gereken ozon kapasitesi

2) Optimum reaksiyon süresi

Ozon gazı, havanın ulaşabildiği her yere ulaşır ve yüksek oksidasyon kabiliyeti sayesinde mutlak çözüm sağlar. Her yöntemi deneyip gerek efektiflik gerekse fiyat-performans değerlendirmesinden memnun olmayan işletmeler için Ozon Sistemleri en uygun maliyetli ve en uzun ömürlü çözümdür.

İşletme ve fabrikaların karşı karşıya kalabileceği bu olumsuzlukları gidermek adına ozon gazı işletme maliyeti düşük en etkili bir çözüm aracıdır. Uzman kadromuz  tarafından ihtiyaca göre en uygun çözüm önerileri, ozon sistemleri, işletme bacalarından atılan kokuları yok ederek çevreye verilen rahatsızlığı ve şikayetleri ortadan kaldırır, işletmelerin kendi çalışanlarına ve çevredeki diğer işletmelere daha kaliteli çalışma ortamı sunar.

Temel olarak Ozon, bütün moleküller, bakteriler, virüsler, mantarlar, küflerde olduğu gibi bu tip mikroorganizmaları okside edip öldürerek kokuyu giderir. Ozon oldukça reaktif bir moleküldür ve yüzeylerde, havada, suda vb. karşılaştığı mikroorganizmalarla çok çabuk kimyasal tepkimeye girer. Ozon molekülü üzerindeki ekstra oksijen atomu diğer moleküllere saldırarak kimyasal yapılarını bozarak yıkar ve bu molekülleri zararsız hale getirerek kokuyu bertaraf eder. Özellikle H2S ve VOC azaltımında çok çabuk sonuçlar elde edilir.

Ozon Jeneratörleri

Her endüstri ve uygulama için çözümler sunuyoruz.

Ozon Jeneratörleri 10 gram / saatten 50 kg / saat kapasiteye kadar.

buyuk