Ozon teknolojisi, HVAC kanalları ve mekan sterilizasyonu/koku giderimi konularında mükemmel bir çözüm ortağıdır….

 

Endüstriyel Mutfak Havalandırmalarında Efektif Koku Giderimi İçin, Yüksek Verimli Ozon Jeneratörleri

Düşük Güç Tüketimi, Yüksek Ozon Üretimi

OES Ozcon Ozon Jeneratörleri; ortamdaki oksijeni, yüksek voltajlı corona deşarjı teknolojisi kullanarak kararsız ozon moleküllerine dönüştürür. OZC20, OZC40 ve OZC60 olarak, 20g/s, 40g/s ve 60g/s ozon üreten 3 modeli mevcuttur.

Kolay Montaj, İşletme Ve Bakım

OES Ozcon Ozon Jeneratörleri; egzoz kanallarına ozon enjekte eder. Bu nedenle kirli hava akışından uzakta konumlandırılarak, minimum ekstra bakım gerektirecek şekilde yerleştirilirler. OES Ozcon Ozon Jeneratörleri, duvara monte edilerek, egzoz kanalına PVC borularla bağlanabilirler.

Özellikler

OES Ozcon Ozon Jeneratörleri; Bina Yönetim Sistemi’ne veya egzoz fanlarına kolayca entegre edilebilir. Pişirme yüküne veya bir zamanlayıcıya bağlı olarak ozon enjeksiyonu sağlanabilir.,

Neden Ozon?

  • Bilinen en kuvvetli ve en hızlı dezenfektandır
  • Hammaddesi Oksijendir
  • Geride atık bırakmaz
  • Kanserojen değildir
  • Mutlak sanitasyon gerçekleştirir

Nasıl Etki Eder? 

  • Organik – İnorganik bileşenleri okside eder
  • Renk ve koku moleküllerini yok eder
  • Ortamı  oksijenlendirerek kalitesini artırır
  • Ortam ph dengesini bozmaz

 

Koku Nedir?

Koku havada çözünmüş haldeki duyumsanabilir moleküllerin verdiği algıdır. Kokuların çoğu organik bileşikler tarafından oluşsa da hidrojen sülfit ve amonyak gibi pek çok inorganik madde koku yayabilir.

Ozon, bilinen en güçlü, en hızlı ve en güvenli oksidandır. Bu özelliği ozon sistemlerini en kuvvetli koku giderim yöntemi olarak öne çıkarmaktadır. Yüksek saflıktaki oksijenden, ozon jeneratörleri vasıtasıyla üretilen ozon gazı, koku molekülünü  oksitler ve etkisiz hale getirir. Koku molekülünün etkisiz hale gelmesi demek,  koku algısının yok olması demektir. Koku molekülünün oksitlenmesinin ardından ozon, tekrar oksijene dönüşerek atmosfere karışır. İşletmenize ve çevrenize kokusuz, temiz, oksijence zengin bir ortam bırakır

Koku yayan işletme için, bacalarından çıkan kokular kısa mesafede sorun değildir. Şehirler büyüdükçe sanayi alanları şehirle iç içe girmekte ve insanlar bu kokulardan büyük rahatsızlıklar duymaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 9 uncu maddesinde , kokuya olan emisyonların kontrolüne ve azaltılmasına yönelik idari ve teknik usul ve esasları düzenleyen Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği ile bu durumu yaptırım altına alarak denetlemeye başlamıştır.

Resmi gazete koku yönetmeliği 

 

Ozon Kokuları ve Mikroorganizmaları Nasıl Ortadan Kaldırır ? 

Temel olarak Ozon, bütün moleküller, bakteriler, virüsler, mantarlar, küflerde olduğu gibi bu tip mikroorganizmaları okside edip öldürerek kokuyu giderir. Ozon oldukça reaktif bir moleküldür ve yüzeylerde, havada, suda vb. karşılaştığı mikroorganizmalarla çok çabuk kimyasal tepkimeye girer. Ozon molekülü üzerindeki ekstra oksijen atomu diğer moleküllere saldırarak kimyasal yapılarını bozar ve bu molekülleri zararsız hale getirerek kokuyu bertaraf eder.

Daha çok koku demek daha fazla ozon ihtiyacı demektir. Bu yüzden kullanılacak ozon jeneratörü belirlenmeden önce muhakkak bir modelleme yapılmalı ve sahada elde edilen veriler üzerinden kapasite seçimi gerçekleştirilmelidir. Ozon sistemlerinin etkin kullanılabilmesi için  dikkat edilmesi gereken iki parametre  vardır

1) Gereken ozon kapasitesi

2) Optimum reaksiyon süresi

Ozon gazı, havanın ulaşabildiği her yere ulaşır ve yüksek oksidasyon kabiliyeti sayesinde mutlak çözüm sağlar. Her yöntemi deneyip gerek efektiflik gerekse fiyat-performans değerlendirmesinden memnun olmayan işletmeler için Ozon Sistemleri en uygun maliyetli ve en uzun ömürlü çözümdür.

İşletme ve fabrikaların karşı karşıya kalabileceği bu olumsuzlukları gidermek adına ozon gazı işletme maliyeti düşük en etkili bir çözüm aracıdır. Uzman kadromuz  tarafından ihtiyaca göre en uygun çözüm önerileri, ozon sistemleri, işletme bacalarından atılan kokuları yok ederek çevreye verilen rahatsızlığı ve şikayetleri ortadan kaldırır, işletmelerin kendi çalışanlarına ve çevredeki diğer işletmelere daha kaliteli çalışma ortamı sunar.

Temel olarak Ozon, bütün moleküller, bakteriler, virüsler, mantarlar, küflerde olduğu gibi bu tip mikroorganizmaları okside edip öldürerek kokuyu giderir. Ozon oldukça reaktif bir moleküldür ve yüzeylerde, havada, suda vb. karşılaştığı mikroorganizmalarla çok çabuk kimyasal tepkimeye girer. Ozon molekülü üzerindeki ekstra oksijen atomu diğer moleküllere saldırarak kimyasal yapılarını bozarak yıkar ve bu molekülleri zararsız hale getirerek kokuyu bertaraf eder. Özellikle H2S ve VOC azaltımında çok çabuk sonuçlar elde edilir.