İç Mekan Hava Kalitesi

Ozon teknolojisi, HVAC kanalları ve mekan sterilizasyonu/koku giderimi konularında mükemmel bir çözüm ortağıdır….

Özellikle kapalı mekan hava kalitesi, mekanda yaşam ergonomisi açısından en önemli husustur. Son dönemde hastane enfeksiyonu ismi ile andığımız unsurun en önemli sebeplerinden biri  havalandırma kanallarında bulunan bakteriyel ve viral oluşumlardır. Bu başlık altında değerlendirme yaptığımızda hasta bina sendromu olarakta nitelenen bu olumsuz durumun ortadan kaldırılmasında, etkilerinin azaltılmasında mutlak verimlilik sağlayan metodlardan bir tanesi HVAC kanallarına kuple edilebilen ozon jenerasyon sistemleridir.

Ozon ile sanitasyon doğru projelendirme ile  enerji tasarrufu, iç mekan hava kalitesi artırımı ve güvenliği  konularında etkili çözümler sunduğu gibi plaza içi çalışma ortamlarında mekanın oksijen seviyesini artırarak görünmeyen performans kayıplarının önüne geçerek çalışan verimliliğini artırmaktadır.

OES Ozon ve Çevre Sistemleri olarak maruziyet sahası içerisindeki uygulamaların uzman bir ekip tarafından projelendirilmesi ve uygulamaya alınması gerekliliğini hatırlatıyoruz.

Neden Ozon?

  • Bilinen en kuvvetli ve en hızlı dezenfektandır
  • Hammaddesi Oksijendir
  • Geride atık bırakmaz
  • Kanserojen değildir
  • Mutlak sanitasyon gerçekleştirir

Nasıl Etki Eder? 

  • Organik – İnorganik bileşenleri okside eder
  • Renk ve koku moleküllerini yok eder
  • Ortamı  oksijenlendirerek kalitesini artırır
  • Ortam ph dengesini bozmaz

Koku Nedir?

Koku havada çözünmüş haldeki duyumsanabilir moleküllerin verdiği algıdır. Kokuların çoğu organik bileşikler tarafından oluşsa da hidrojen sülfit ve amonyak gibi pek çok inorganik madde koku yayabilir.

Ozon, bilinen en güçlü, en hızlı ve en güvenli oksidandır. Bu özelliği ozon sistemlerini en kuvvetli koku giderim yöntemi olarak öne çıkarmaktadır. Yüksek saflıktaki oksijenden, ozon jeneratörleri vasıtasıyla üretilen ozon gazı, koku molekülünü  oksitler ve etkisiz hale getirir. Koku molekülünün etkisiz hale gelmesi demek,  koku algısının yok olması demektir. Koku molekülünün oksitlenmesinin ardından ozon, tekrar oksijene dönüşerek atmosfere karışır. İşletmenize ve çevrenize kokusuz, temiz, oksijence zengin bir ortam bırakır

Koku yayan işletme için, bacalarından çıkan kokular kısa mesafede sorun değildir. Şehirler büyüdükçe sanayi alanları şehirle iç içe girmekte ve insanlar bu kokulardan büyük rahatsızlıklar duymaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 9 uncu maddesinde , kokuya olan emisyonların kontrolüne ve azaltılmasına yönelik idari ve teknik usul ve esasları düzenleyen Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği ile bu durumu yaptırım altına alarak denetlemeye başlamıştır.

Resmi gazete koku yönetmeliği 

Ozon Kokuları ve Mikroorganizmaları Nasıl Ortadan Kaldırır ? 

Temel olarak Ozon, bütün moleküller, bakteriler, virüsler, mantarlar, küflerde olduğu gibi bu tip mikroorganizmaları okside edip öldürerek kokuyu giderir. Ozon oldukça reaktif bir moleküldür ve yüzeylerde, havada, suda vb. karşılaştığı mikroorganizmalarla çok çabuk kimyasal tepkimeye girer. Ozon molekülü üzerindeki ekstra oksijen atomu diğer moleküllere saldırarak kimyasal yapılarını bozar ve bu molekülleri zararsız hale getirerek kokuyu bertaraf eder.

Daha çok koku demek daha fazla ozon ihtiyacı demektir. Bu yüzden kullanılacak ozon jeneratörü belirlenmeden önce muhakkak bir modelleme yapılmalı ve sahada elde edilen veriler üzerinden kapasite seçimi gerçekleştirilmelidir. Ozon sistemlerinin etkin kullanılabilmesi için  dikkat edilmesi gereken iki parametre  vardır

1) Gereken ozon kapasitesi

2) Optimum reaksiyon süresi

Ozon gazı, havanın ulaşabildiği her yere ulaşır ve yüksek oksidasyon kabiliyeti sayesinde mutlak çözüm sağlar. Her yöntemi deneyip gerek efektiflik gerekse fiyat-performans değerlendirmesinden memnun olmayan işletmeler için Ozon Sistemleri en uygun maliyetli ve en uzun ömürlü çözümdür.

İşletme ve fabrikaların karşı karşıya kalabileceği bu olumsuzlukları gidermek adına ozon gazı işletme maliyeti düşük en etkili bir çözüm aracıdır. Uzman kadromuz  tarafından ihtiyaca göre en uygun çözüm önerileri, ozon sistemleri, işletme bacalarından atılan kokuları yok ederek çevreye verilen rahatsızlığı ve şikayetleri ortadan kaldırır, işletmelerin kendi çalışanlarına ve çevredeki diğer işletmelere daha kaliteli çalışma ortamı sunar.

Temel olarak Ozon, bütün moleküller, bakteriler, virüsler, mantarlar, küflerde olduğu gibi bu tip mikroorganizmaları okside edip öldürerek kokuyu giderir. Ozon oldukça reaktif bir moleküldür ve yüzeylerde, havada, suda vb. karşılaştığı mikroorganizmalarla çok çabuk kimyasal tepkimeye girer. Ozon molekülü üzerindeki ekstra oksijen atomu diğer moleküllere saldırarak kimyasal yapılarını bozarak yıkar ve bu molekülleri zararsız hale getirerek kokuyu bertaraf eder. Özellikle H2S ve VOC azaltımında çok çabuk sonuçlar elde edilir.