OES Ozon ve Çevre Teknolojileri olarak  yüzme havuzu çözümlerinde  beklentilerinizin üzerine çıkacak yüksek katma değerli projeler üretiyoruz…


 

Neden Ozon ?

 • Bilinen en kuvvetli ve en hızlı dezenfektandır
 • Hammaddesi Oksijendir
 • Geride atık bırakmaz
 • Kanserojen değildir
 • Mutlak sanitasyon gerçekleştirir

Nasıl Etki Eder ? 

 • Organik – İnorganik bileşenleri okside eder
 • Renk ve koku moleküllerini yok eder
 • Ortamı  oksijenlendirerek kalitesini artırır
 • Ortam ph dengesini bozmaz

 

Avantajları Nelerdir ? 

Maliyetlerinizi düşürür …

 • İşletme giderlerini düşürür
 • Sarf malzemesi yoktur,  kimyasal tüketimini %90 azaltır
 • Sektörel rekabet avantajı yaratır
 • Çevrecidir , atık bırakmaz, oksijene dönüşür
 • Amortismanı kısa, işletme maliyetleri düşüktür
 • Depolama maliyeti yoktur
 • Otomatik kontrollüdür
 • Çok hızlı etki eder
 • Bakım, montaj ve işletmesi kolaydır
Daha kaliteli ve sağlıklı ürün sunumu yapmanızı sağlar… 
 • Su içerisindeki patojen (insan sağlığına zararlı) mikroorganizmaları yok eder.
 • Klordan 3125 kat daha etkilidir
 • Çok güçlü oksidasyon yapısı nedeniyle sudaki demir, mangan, arsenik, gibi insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan maddeleri de yok eder
 • Suyun oksijen konsantrasyonunu artırır
 • Sertlik derecesini düşürür.
 • Ağır metalleri uzaklaştırır
 • Suyu berraklaştırır
 • Suyun kalitesini maksimum düzeye çıkarır
 • Kötü koku ve tatları yok eder.
 • Yeşermeyi engeller.
 • Daha hızlı ve sürekli bir sterilizasyon sağlar.
 • Su vasıtasıyla yayılan hastalıkların bulaşmasını ve yayılmasını önler
 • Tesisatın her noktasının dezenfekte edilmesini sağlar
 • Ozonlanan su bir dezenfektan olarak kullanabileceğinden gerek mutfakta gerekse genel temizlik noktalarında harika sonuçlar doğurur
 • Ozon suyun PH değerini değiştirmez.
 • Su depolarında yuvalanan özellikle ecoli ve legionella yı % 99.9 yok eder
 • Kanserojen değildir.
 • Çevre dostudur

Nerelerde Kullanılır ? 

 

 • Kamu kuruluşları
 • Siteler, sosyal tesisler
 • Oteller, tatil köyleri
 • Spor salonları
 • Bireysel yüzme havuzları

 

Ozon yaklaşık 90 yıldır en kuvvetli dezenfektandır. Suyun içindeki bütün zararlı canlıları derhal ve kesin olarak öldürür. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerin büyük kapasiteli merkezi su arıtma tesislerinde yıllardan beri ozon kullanılmaktadır.Ancak bugüne kadar ozon üretiminde ilk tesis ve üretim masrafları büyük olduğu için daha küçük kapasitelere uygulanması sağlanamamış bu iş klorlama ile çözümlenmeye çalışılmıştır.Klor, suyun tadını bozmaktadır.Klor, arzu edilmeyen başka reaksiyon ürünleri ortaya çıkarmakta, bazı hallerde kanserojen maddeler oluşturmaktadır.Sürekli denetim ve personel gerektirmekte, kısacası sağlıklı ve emniyetli değildir.

Oysa ozon, klora nazaran çok defa daha kısa sürede ve kesin etkili olmasına rağmen görevini yaptıktan sonra tekrar oksijene dönüşür.Hiçbir yan tesiri yoktur.Hiçbir koku ve olumsuz belirti bırakmaz.Tam tersine suyun tadını ve lezzetini iyileştirir.Sularımızın arıtılması konusunda ozona alternatifi bulunmayan bir madde gözüyle bakılmakta ve uygulanma alanının genişletilmesi için bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.

Mekanik ozon su arıtma sistemleri ile güvenli ve sağlıklı su elde edilir.

Ozon;

 • Su arıtımında etkili bir dezenfektan ve sterilizetördür.
 • Bilinen her çeşitli bakteri,virüs,mantar,küf veya maya oluşumunu engeller.
 • Çeşitli organik ve inorganikleri okside ederek filtre edebilmelerini sağlar.
 • Bakterilerin gelişimini sağlayan besinleri yok eder.
 • Suyu berrak ve yumuşak hale getirir.
 • Suya hiçbir katkı maddesi ilave etmez.
 • Komple otomatiktir.
 • Kolayca monte edilir.
 • Suyun PH dengesini düzenler.

Kimyasal maddelere karşı üstünlükleri

 • Bakteri virüslere karşı klordan çok daha etkilidir.
 • Kimyasal maddelerin yarattığı koku yoktur.
 • Kimyasal madde kullanımına kıyasen kendisini daha kısa sürede amorti eder.
 • Diğer okside kimyasallar gibi depolama gerektirmez.
 • Bazı kimyasalların göz,deri ve saçlardan meydana getirdiği alerjik etki ozon sisteminde görülmez