OES Ozon ve Çevre Teknolojileri olarak  endüstriyel yıkama sistemleri için  beklentilerinizin üzerine çıkacak yüksek katma değerli projeler üretiyoruz…

Endüstriyel çamaşırhanelerde ozon kullanımı enerji, su ve kimyasal giderlerinde tasarruf sağlar. Ozon kullanımı mevcut tesis giderlerini büyük ölçüde azaltırken, işletme etkinliğini artırır. Ozon, yıkanan nevresim, havlu vb. kumaşların ömrünü uzatır, kurutma sürelerini kısaltır. Çamaşırhane Ozon Sistemleri, çamaşırlarınızın kalitesinin ve temizliğinin müşterileriniz tarafından hemen fark edilmesini sağlarken, sabit maliyetlerinizde gerçekleştirdiği tasarruf ile yaptığınız yatırımı çok kısa süre içerisinde geri kazanmanızı garanti eder. Ozon uygulamaları tüm dünyada endüstriyel çamaşırhanelerde yıllardır başarılı olarak uygulanmaktadır. Dünyada hızla yayılan ozon uygulamalarının tercih sebebi işletmelerin gittikçe artan operasyon maliyetlerinin ozon uygulamalarıyla ciddi oranlarda aşağı çekilmesidir.

Neden Ozon ?

 • Bilinen en kuvvetli ve en hızlı dezenfektandır
 • Hammaddesi Oksijendir
 • Geride atık bırakmaz
 • Kanserojen değildir
 • Mutlak sanitasyon gerçekleştirir
 • Tekstil ömrünü uzatır

Nasıl Etki Eder ? 

 • Organik – İnorganik bileşenleri okside eder
 • Renk ve koku moleküllerini yok eder
 • Ortamı  oksijenlendirerek kalitesini artırır
 • Ortam ph dengesini bozmaz

 Yıkama Suyunda, Atık Suda Tasarruf

Ozonun güçlü oksidan yapısı sayesinde aynı yıkama suyuyla iki tur çamaşır yıkanarak %30 ‘a varan su tasarrufu sağlanır. Hatta hastaneler ve doğumhanelerde yapılan çalışmalarda bu oranların %25-35 arasına çıktığı tespit edilmiştir. Uluslararası bir otelin çamaşırhanesinde gerçekleştirilen uygulama sonucu su harcamalarında %27 tasarruf sağlanarak sadece su tüketiminde senelik $ 33,500 tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca atık su BOD ve COD değerleri açısından incelendiğinde kullanım suyu olarak geri kazanıma çok elverişlidir.

Enerji Tasarrufu

Çok güçlü bir oksidan madde olan ozon soğuk suda inanılmaz etkiler göstermektedir. Soğuk suda yarattığı bu etki çamaşırhanelerdeki sıcak su ihtiyacını %100’e yakın ortadan kaldırmaktadır. Çamaşır yıkanırken sıcak suya ihtiyaç duyulmaması bile başlı başına çok büyük tasarruf demektir.

Şekil 1 – 300 yataklı bir hastanenin çamaşırhanesinde ozon kullanımından önce ve sonrasının doğal gaz maliyetlerini gösterir. Uygulama yaptığımız çok yataklı otellerden sadece bir örneği ele alacak olursak. Sıcak su kullanımı %93,7 azaltarak toplamda %92,6 enerji tasarrufu sağlanmıştır. Bu enerji tasarrufu senede 115.200 $’lık bir tasarruf anlamına gelmektedir. Ozon uygulamaları temel prensipte sağladığı bu enerji tasarrufunun yanı sıra çok göze batmayan ama bir o kadar da önemli ayrı bir tasarrufu da kullanıcılarına sağlamaktadır; kısa kurutma süresi. Ozonlanmış su yıkanan kumaşların gözeneklerini belirli bir ölçüde açtığı için kurutma sırasında kumaşın içinden daha çok hava geçmesini sağlayarak kuruma süresini %15-30 oranında kısaltır.

 

 İş Gücünden Tasarruf

Ozon uygulamarıyla çalışan çamaşırhanelerin iş gücü verimliliği konusunda da bir kaç önemli faktör öne çıkmaktadır. Ozon uygulamarıyla sağlanan kısa yıkama ve kurutma sürelerinin yanı sıra ozonun yadsınmaz temizlik gücü ağır ve kirli kumaşların tekrar tekrar yıkanmasını engeller. Bunun sonucunda personel iş gücü bakımından da tasarruf edilmesine imkan sağlar. Yıkama ve kurutma sürelerini kısaltmak iş gücünden tasarrufun en basit örneği olarak görülmektedir. Normal yıkama sirkülasyonunda en az %20-45 arasında bir tasarruf sağlanır ki 370 yataklı bir otelde yapılan doğru uygulamayla sağlanan tasarruf oranı %46 olarak görülmüştür. Aynı otelde ağır kirli kumaşların tekrar yıkanmasını engelleyerek işletmeye sağladığımız tasarruf ise %93’tür (İkincil yıkamalardaki su kullanım oranında görülen düşüş, günde 108 litreden 10 litreye)

Nevresim ve Örtülerde Tekstil Ömründe Artış 

Klasik yıkama ve kurutma işlemleri kumaşlarda tiftiklenmelere ve yırtılmalara sebep olarak ömürlerini kısaltır. Çamaşırhanelerde ozon uygulamaları sıcak su, pH ve kimyasal ihtiyacını çok büyük ölçüde ortadan kaldırdığı için nevresim ve örtülerin ömrü artar. Yaptığımız çalışmalardan birinde otel personeli makinanın pamuk filtrelerini günde 1 veya 2 kez temizlemek zorunda kalırken ozon uygulamamızın ardından bu oranın haftada 1’e düştüğü görülmüştür. Bundan daha önemlisi ve en somut tasarruf örneği ise nevresim ve örtü masraflarında gözlemlenmiştir. Otelin yıllık $ 150.000 olan masrafları %50’den fazla bir oran tasarruf ettirilerek $ 70.000’e düşmüştür. Bu tasarruf işletmelere müşterilerine daha kaliteli ve temiz nevresim-örtüler sunmanın yanı sıra tasarruf ettikleri parayı başka alanlarda değerlendirme fırsatı yaratmıştır.

Hızlı Amortisman Süresi

Çamaşırhanede ozon uygulamaları genelde kendilerini 12-18 ay arası amorti eder. Toplam maliyet tasarrufu ve yatırımı amorti etme süresi tabi ki işletmenin büyüklüğü ve kapasitesine göre değişkenlik göstermektedir. Ozon sistemleri kurduğumuz 131 yatak kapasiteli bir hastanenin sistem sayesinde kazandığı enerji ve nevresim tasarrufu yıllık $34.800 olarak gözlemlenirken, 650 yatak kapasiteli bir otelin yıllık tasarrufu ise $ 188.000 olmuştur.

Genel Olarak Temel Avantajları Tekrar Gözden Geçirecek Olursak;     

Maliyetlerinizi düşürür …

 • İşletme giderlerini düşürür
 • Sarf malzemesi yoktur,  kimyasal / deterjan tüketimini %90 azaltır
 • Su ısıtma maliyetini ortadan kaldırarak  % 80 enerji tasarrufu sağlar. Geleneksel yıkama sistemlerinde su sıcaklığı  40 ºC- 80 ºC arasındadır
 • Çevrim – işlem süresini %50 oranında  azaltır
 • Özellikle kapalı sistem (geri dönüşüm sistemi) % 30 Su tasarrufu sağlar,
 • Kurutma süresini kısaltır
 • Tekstil ömrünü 5 kat uzatır
 • Sektörel rekabet avantajı yaratır
 • Çevrecidir , atık bırakmaz, oksijene dönüşür
 • Amortismanı kısa, işletme maliyetleri düşüktür
 • Depolama maliyeti yoktur
 • Otomatik kontrollüdür
 • Çok hızlı etki eder
 • Bakım, montaj ve işletmesi kolaydır

Daha kaliteli ve sağlıklı ürün sunumu yapmanızı sağlar… 

 • Su ve tekstil içerisindeki patojen (insan sağlığına zararlı) mikroorganizmaları yok eder.
 • Klordan 3125 kat daha etkilidir
 • Yıkama kalitesini maksimum seviyeye çıkartır
 • Daha hızlı ve sürekli bir sterilizasyon sağlar.
 • Tekstil vasıtasıyla yayılan hastalıkların bulaşmasını ve yayılmasını önler
 • Tesisatın her noktasının dezenfekte edilmesini sağlar
 • Kanserojen değildir.
 • Çevre dostudur

 

Çamaşır Yıkama Sistemleri Nerelerde Kullanılır ? 

 • Hastaneler
 • Oteller – Tatil köyleri
 • Hastaneler
 • Spor salonları

Ozon sudaki koku, demir ve mangan gibi inorganik maddelerin yanı sıra herhangi bir sebeple suya karışan organik maddeleri, ilaç kalıntılarını ve pestisitleri etkin şekilde yükseltgeyerek ortamdan uzaklaştırır,  renk giderimini sağlar.

Ozon, uygun şekilde ve doğru miktarlarda kullanıldığında etkin bir kimyasal ve mikrobiyolojik dezenfektandır. Buna karşılık uygun olmayan koşullarda veya yüksek miktarlarda kullanıldığında ise istenmeyen yan ürünlerin oluşmasına neden olabilir. Ozon dezenfeksiyon etkisini yükseltgen özelliği ve yüksek reaktivitesi aracılığıyla gösterir.

Dünyanın birçok ülkesinde, içme sularının sterilizasyonunda ve şişe su üretimi yapan firmaların tamamında ozon kullanılmaktadır. Ozonun içme sularının sterilizasyonunda kullanılmasının en önemli nedeni, kısa sürede ve etkin bir dezenfeksiyon sağladıktan sonra oksijene dönüşerek ortamdan ayrılması ve kalıntı bırakmamasıdır.

Ozon gazı bir venturi sistemiyle ozonun suya en üst seviyede karışması için reaksiyon tankında uygulanır ve ozona temas etmesi gereken süresi tamamlanarak kaliteli ve güvenli içme suyu elde edilir.