Doğru  projelendirme ile bilinçli olarak kullanılan Ozon vazgeçilmez bir dezenfeksiyon ajanıdır…


 

Neden Ozon ?

 • Bilinen en kuvvetli ve en hızlı dezenfektandır
 • Hammaddesi Oksijendir
 • Geride atık bırakmaz,  tekrar oksijene dönüşür.
 • Mutlak sanitasyon gerçekleştirir

Nasıl Etki Eder? 

 • Organik –  İnorganik bileşenleri okside eder
 • Renk ve koku moleküllerini yok eder
 • Ortamı  oksijenlendirerek kalitesini artırır
 • Ortam ph dengesini genellikle bozmaz. Suyun mevcut Ph değeri uygulanacak ozon miktarının belirlenmesinde göz önüne alınmalıdır

Sistem seçimi öncesinde uygulanacak suyun özellikleri göz önüne alınmalıdır. 

Avantajları Nelerdir? 

Maliyetlerinizi düşürür …

 • İşletme giderlerini düşürür
 • Sarf malzemesi yoktur,  kimyasal tüketimini %90 azaltır
 • Sektörel rekabet avantajı yaratır
 • Çevrecidir , atık bırakmaz, oksijene dönüşür
 • Amortismanı kısa, işletme maliyetleri düşüktür
 • Depolama maliyeti yoktur
 • Otomatik kontrollüdür
 • Çok hızlı etki eder
 • Bakım, montaj ve işletmesi kolaydır
Daha kaliteli ve sağlıklı ürün sunumu yapmanızı sağlar… 
 • Su içerisindeki patojen (insan sağlığına zararlı) mikroorganizmaları yok eder.
 • Klordan 3125 kat daha etkilidir
 • Çok güçlü oksidasyon yapısı nedeniyle sudaki demir, mangan, arsenik, gibi insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan maddeleri yok eder
 • Suyun oksijen konsantrasyonunu artırır
 • Ön sterilizör olarak uygulandığında biyolojik filtrasyon etkinliğini artırır ve  sertlik derecesini düşürür.
 • Suyu berraklaştırır
 • Suyun kalitesini artırır
 • Kötü koku ve tatları yok eder.
 • Yeşermeyi engeller.
 • Daha hızlı ve sürekli bir sterilizasyon sağlar.
 • Su vasıtasıyla yayılan hastalıkların bulaşmasını ve yayılmasını önler
 • Ozonlanan su bir dezenfektan olarak kullanabileceğinden kritik noktalarda temizlik maksatlı kullanılabilir ( Gıda endüstrisi, Hastane vb.)
 • Ozon suyun Ph değeri üzerine yoğun olarak etki etmez. Suyun mevcut Ph değeri uygulanacak ozon miktarının belirlenmesinde göz önüne alınmalıdır
 • Su depolarında yuvalanan özellikle e-coli ve legionella  hemen hemen tümüyle yok eder.
 • Kanserojen değildir  fakat uzmanlık gerektirmektedir. Bilinçsizce uygulandığında sağlık açısından sakıncalı durumlar doğurur.
 • Çevre dostudur.

 

Nerelerde Kullanılır? 

 • Resmi daireler
 • Hastaneler
 • Oteller;
 • Gıda işleme tesisleri
 • Meşrubat ve su şişeleme tesisleri
 • Spor salonları

 

Ozon günümüzde su kalitesinin arttırılmasında sıklıkla kullanılan dezenfektandır ve TSE tarafından  TS EN 1278 nolu standart ile denetim altına alınmıştır. 

Ozon sudaki koku, demir ve mangan gibi inorganik maddelerin yanı sıra herhangi bir sebeple suya karışan organik maddeleri, ilaç kalıntılarını ve pestisitleri etkin şekilde yükseltgeyerek ortamdan uzaklaştırır,  renk giderimini sağlar.

Ozon, uygun şekilde ve doğru miktarlarda kullanıldığında etkin bir kimyasal ve mikrobiyolojik dezenfektandır. Buna karşılık uygun olmayan koşullarda veya yüksek miktarlarda kullanıldığında ise istenmeyen yan ürünlerin oluşmasına neden olabilir. Ozon dezenfeksiyon etkisini yükseltgen özelliği ve yüksek reaktivitesi aracılığıyla gösterir.

Dünyanın birçok ülkesinde, içme sularının sterilizasyonunda ve şişe su üretimi yapan firmaların tamamında ozon kullanılmaktadır. Ozonun içme sularının sterilizasyonunda kullanılmasının en önemli nedeni, kısa sürede ve etkin bir dezenfeksiyon sağladıktan sonra oksijene dönüşerek ortamdan ayrılması ve kalıntı bırakmamasıdır.

Ozon gazı bir venturi sistemiyle ozonun suya en üst seviyede karışması için reaksiyon tankında uygulanır ve ozona temas etmesi gereken süresi tamamlanarak kaliteli ve güvenli içme suyu elde edilir.