OES Muhendislik

Ozon Su Makinaları

10 g/saat – 100 g/saat

Yüksek verimli, dayanıklı, sürdürülebilir mikro boşluklu çift deşarjlı Ozon Jeneratörleri sunuyoruz. Bu ölçekli ozon jeneratörleri tarımsal uygulamalar, su ürünleri yetiştiriciliği uygulamaları, farmasötik uygulamalar, şişelenmiş su endüstrisi, belediye içme suyu arıtımı, atık su arıtımı için yaygın olarak kullanılmaktadır.

  • 10 g / saat ile 50 g / saat arasında ozon üretimi
  • ~ 150 mg / l ozon konsantrasyonu
  • Dahili Oksijen Konsantratoru
  • Mikro boşluk Çift Deşarj
  • Aşırı gerilim, aşırı akım, aşırı yük vb. İçin çoklu koruma
  • Su soğutmalı
  • HMI Kontrolü
  • PLC